Vianočný jarmok

Vianočný jarmok

8. decembra 2013 sa v priestoroch školy uskutočnil tradičný Vianočný jarmok. Žiaci pripravili vlastnoručne vyrobené výrobky, koláče a zákusky, vianočné ikebany ako aj ďalšie nápadité výrobky.

 

 Podujatie svojim dielom prispelo k adventnej atmosfére predvianočného obdobia, za čo všetkým zúčastneným a organizátorom vyslovujeme srdečnú vďaku.