Vianočné pásmo

V období očakávania Vianočných sviatkov si šiestaci pripravili predstavenie so scénkami, básničkami a piesňami. V piatok 18. decembra 2015 ho predviedli svojim spolužiakom, ktorí ho ocenili viacnásobným potleskom.