Výstava kníh

Výstava kníh

3. – 14.11.2014 sa v školskej knižnici uskutočnila vianočná výstava kníh, ktorú navštívili takmer všetky triedy školy. Žiaci si mohli zakúpiť  z vybraných knižných noviniek darček pre seba alebo svojich blízkych.
Aj knižničný fond žiackej knižnice obohatia nové knihy, o ktoré žiaci počas výstavy prejavili najväčší záujem.