VEĽKONOČNÉ TVORENIE V ŠKD

VEĽKONOČNÉ TVORENIE V ŠKD

 Blížiace sa sviatky jari sme si  v ŠKD pripomenuli tradíciami, ako aj tvorivými činnosťami. Rôzne veľkonočné výrobky si deti vyrábali v DK. Tradície veľkej noci nacvičila p.vychovávateľka Čabrunová  so žiakmi svojho oddelenia. A tak sa mnohé naše ženy v škole nevyhli tréningovému , jemnému „korbáčovaniu“, okrem toho dostali od ostatných žiakov oddelenia krásnu veľkonočnú básničku.