Veľká noc očami detí

Veľká noc očami detí

Žiaci našej školy privítali jar pestrou výzdobou školy. Žiaci oddelenia 1.A ŠKD  sa svojimi výrobkami zapojili do aktivity MĆ Bratislava - Dúbravka Veľká noc očami detí a výberom zo svojich veľkonočných výrobkov sa pridali k výzdobe priestorov pred Domom kultúry.