Varovali sme ...

Varovali sme ...

10.12.2015 sa pedagógovia našej školy pripojili k akcii Babysitting Day, Deň varovania. Uvedomujeme si, že štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu našich detí tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na ich stráženie, varovanie. Považujeme za dôležité, aby si uvedomili nielen pedagógovia, ale aj široká verejnosť, že deti treba nielen strážiť, ale aj vychovávať a vzdelávať. V súčasných podmienkach je to len ťažko možné.

Srdce pedagóga však ani v takýto deň nedokáže nechať deti samé na seba a tak sme na škole mali množstvo netradičných aktivít - edukačné hry, tvorivé dielne, pečenie vianočného pečiva, exkurzie. Poslednú hodinu strávili žiaci druhého stupňa na prekrásnom Vianočnom koncerte.