UČÍME SA NETRADIČNE

UČÍME SA NETRADIČNE

Učíme sa netradične

V novembri 2016 pracovali naši deviataci z 9.B aj z 9.A na hodinách informatiky na projekte Kniha receptov, ktorý v decembri zakončili uvarením jedného zo svojich obľúbených jedál. Boli veľmi šikovní a so svojimi  pochúťkami sa rozdelili so spolužiakmi aj p. učiteľkami.