UČEBŇA STAREJ BYLINKÁRKY

UČEBŇA STAREJ BYLINKÁRKY

Projekt „Učebňa starej bylinkárky“ je úspešne dokončený. V piatok 29.septembra 2017 predpoludním sa stretli pani učiteľky a žiaci prvého stupňa, ktorí poďakovali všetkým zúčastneným a tak symbolicky ukončili projekt.

„Celý projekt sme naštartovali už minulý školský rok, tak nie je to taká udalosť len minulých dní. Trvalo to niekoľko mesiacov a autorkami  myšlienky sú pani učiteľka J. Michlová, O. Śmotláková a Z. Handzušová. Povedali si, že by nebolo od veci skrášliť a sfunkčniť átrium aj na našej škole. Chodili, premýšľali a inšpirovali sa na internete, potom oslovili Nadáciu VEOLIA a rodičov, či by v danej veci vedeli pomôcť. V prvom kroku projektu sa v átriu odstránili zostatky starých koreňov, vyčistila sa plocha od buriny a smetia.  Maľba na múrik mala za cieľ hlavne zamedziť ďalšiemu znehodnocovaniu. Po letných prázdninách opäť vyčistili pani učiteľky celý priestor átria, zmontovali drevené lavice, vsadili slnečníky do stojanov a vysadili bylinky do pripraveného záhonu.“

Naše veľké ďakujem patrí Nadácii Veolia za finančnú podporu, ale aj rodičom a žiakom za pomoc a spoluprácu.