Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy

Od 12.do 17. októbra 2015 na škole prebiehal týždeň zdravej výživy. V triedach prebiehali diskusie, výmena receptov, žiakov prvého stupňa bolo často vidieť v školskej kuchynke. Vo vyučovacích hodinách počas tohto týždňa sa objavilo aj náročné, ale zábavné vyrábanie rôznych šalátov a zdravých mís, no a potom ešte zábavnejšie papkanie a koštovanie. Tí mladší si priblížili túto tému pozeraním zaujímavých materiálov na interaktívnej tabuli, či  tvorbou spoločných plagátov.

Všetkým zdravo sa stravujúcim prajeme dobrú chuť!