Týždeň mozgu

Týždeň mozgu

Slovenská Alzheimerova spoločnosť našu školu oslovila pri príležitosti konania svetového "Týždňa mozgu", ktorý prebiehal v dňoch 13.- 19.03.2017. Ide o celosvetovú kampaň, ktorá sa realizuje od roku 1996 a v 61 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie. Do školskej aktivity sa zapojili žiaci aj v poobedňajšom čase v ŠKD. Riešili rôzne hlavolamy, hrali šachové partie, proste trénovali "šedé bunky mozgové".