TÝŽDEŇ MOZGU

TÝŽDEŇ MOZGU

 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť našu školu oslovila pri príležitosti konania svetového Týždňa mozgu, ktorý prebiehal v dňoch13.-19.03.2017.Ide o celosvetovú kampaň, ktorá sa realizuje od roku 1996 a v 61 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie.

Táto výzva sa nám zapáčila a preto sme sa do nej zapojili. Pre našich žiakov sme urobili niekoľko zaujímavých aktivít. 

1.Celý týždeň prebiehalo súťažnou formou lúštenie, hádanie, riešenie hlavolamov a hádaniek, ktoré boli nalepené na stenách našich chodieb. Deti jednotlivo  na podpísaný papier zapisovali riešenia, ktoré potom do 22.3. majú možnosť hodiť do krabice označenej Týždeň mozgu. Odovzdané odpovede chceme vyhodnotiť, samozrejme odmeniť najlepších "hlavolamistov".

 Na prvom poschodí našej školy boli pripravené úlohy pre žiakov druhého stupňa, na prízemí úlohy pre žiakov prvého stupňa. Milo nás prekvapil veľký záujem, deti chodili po chodbách riešiť úlohy cez prestávky, aj v rámci pobytu v školskom klube , dohadovali sa, rozmýšľali ,radili sa ,zapisovali riešia.

2. Počas dvoch dní od 18. do 19.3.boli v jednej vyhradenej miestnosti rôzne hlavolamy, tangramy, Rubikova kocka, bludiská...žiaci druhého stupňa sem chodili každú prestávku, celé triedy žiakov prvého stupňa s triednou učiteľkou počas vyučovania. Okrem toho bola v tejto miestnosti aj výstava zameraná na informácie  o mozgu, modely jednotlivých častí mozgu, nástenná mapa mozgu.

Tešíme sa, že  našich žiakov táto aktivita veľmi zaujala, mnohí trpezlivo skladali, niektorí sa aj vzdali.

Možno preto, že šetrili si mozog na vyučovanie