Tvorivé stavebnice

Tvorivé stavebnice

Prezentácia projektu hravého učenia na krúžku Tvorivé stavebnice sa v ŠKD uskutočnila 17.02.2017.  Krúžok je organizovaný pre základné školy. Stimuluje detský záujem objavovať a získavať nové poznatky prostredníctvom hry so stavebnicou, školákom vštepuje kritické myslenie, predstavivosť a kreativitu.
www.tvorivestavebnice.sk 

Fotogaléria: Tvorivé stavebnice