Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

V rámci bloku Človek a svet práce sa naši ôsmaci 7. októbra 2011 zúčastnili Tvorivých dielní v Úluv-e. Mali možnosť vyskúšať svoje manuálne zručnosti v drevárskej dielni  maľbe na sklo. Netradičný spôsob výučby žiaci privítali.