Turnaj vo florbale

Turnaj vo florbale

Dňa 24.2. 2015  sa naši žiaci zúčastnili súťaže vo florbale pre žiakov druhého stupňa, ktorú organizoval Miestny úrad Bratislava-Dúbravka. Zo zúčastnených dúbravských škôl sa naši florbalisti umiestnili na 3.mieste. Vybojovali pre našu školu pohár a získali uznanie športových fanúšikov. Za reprezentáciu našej školy im vyslovujeme poďakovanie.