TRIEDNA KNIŽNICA

TRIEDNA KNIŽNICA

Žiaci II. C vyzvali III. B triedu v „Roku čitateľskej gramotnosti“ k medzitriednej súťaži. Navrhli tretiakom, aby čítané tituly evidovali a vytvorili z názvov grafickú knižnicu. Triedy si koncom mája porovnali čitateľské zručnosti a druháci boli v počte prečítaných kníh úspešnejší.

Víťazom gratulujeme!