"Tradície starých mám"

"Tradície starých mám"

V januári 2017 sme v ŠKD zorganizovali tvorivé dielne zamerané na "Tradície starých mám." Vychovávateľky porozprávali deťom, čo všetko sa dá doma vyrobiť, aké sa používali ľudové vzory a ornamenty na výzdobu krojov a domácností. Tvorivé dielne sa deťom veľmi páčili, vyrábali rôzne výrobky a veľa sa dozvedeli o ľudových tradíciách.

Žiaci 6. odd. ŠKD si maľovali taniere s rôznymi ľudovými ornamentami a pani vychovávateľka Pittnerová pripravila deťom ukážku párania peria, priniesla aj malý kolovrátok, na ktorom deťom názorne ukázala ako sa ručne priadlo.

Žiaci 3. odd. ŠKD sa na tvorivých dielňach zoznámili s krojmi Slovenska a čičmanskou ornamentálnou výzdobou domov. Spoločne, dievčatá aj chlapci, vytvorili čičmanskú dekoráciu s bábkami v krojoch.

Fotogaléria: "Tradície starých mám"