Výsledky Celoslovenského testovania9 2014

Výsledky Celoslovenského testovania9 2014

V pondelok 5. mája 2014 boli žiakom deviateho ročníka slávnostne odovzdané certifikáty z Celoslovenského testovania9. Žiaci  dosiahli výborné výsledky - z matematiky 76,86% a zo slovenského jazyka a literatúry 72,29%, čím sa umiestnili na popredných miestach v rámci Slovenska. Srdečne blahoželáme!

Viac informácií: https://vysledky.nucem.sk/vysledky2014/filtertestovanie.php