TESTOVANIE 9 VÝSLEDKY

TESTOVANIE 9 VÝSLEDKY

21.3.2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov. Naši žiaci dosiahli opäť vynikajúce výsladky.

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK