TECHNICKÉ MÚZEUM VO VIEDNI

TECHNICKÉ MÚZEUM VO VIEDNI

Žiaci 9.A a 9.B triedy 13.12.2017 navštívili technické múzeum vo Viedni, vyskúšali si rôzne exponáty, nahrávacie štúdium plazmovú guľu a pod. Potom si v mrazivom počasí prezreli krásne vyzdobenú vianočnú Viedeň, dozvedeli sa niečo z histórie mesta a vychutnali si atmosféru vianočných trhov.