Svetový deň vody

Svetový deň vody

Dňa 22.marca sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň vody. Miliardy ľudí na celom svete trpia nedostatkom tejto nenahraditeľnej tekutiny, preto sme chceli aj my, učitelia aj žiaci celej školy, poukázať na to, aká je pre nás voda dôležitá a vzácna. Žiaci druhého stupňa vytvorili krásne projekty, literárne práce aj výtvarné práce venované vode, jej zdrojom, znečisťovaniu vody a takisto problematike ako šetrit s vodou. Výstavu týchto prác navštívili žiaci prvého stupňa so svojimi pani učiteľkami. Pri pohári čistej vody rozprávali, diskutovali a čítali si o vode.

Celý deň sa niesol v zanmení modrej farby, žiaci prišli do školy v modrých tričkách a po celý deň pili čistú pitnú vodu. Bol to veľmi príjemný deň a určite si ho o rok zopakujeme znovu.

Priebeh podujatí popísala aj žiačka 8. ročníka:

"Svetový deň vody sme si 22. marca 2013 spropagovali  my, žiaci, zo ZŠ Sokolíkova v spolupráci s našimi učiteľmi niekoľkými podujatiami. Mnohí podporili myšlienku celosvetovej ochrany vody tým, že prišli oblečení v modrých tričkách a celý deň sa snažili piť čistú vodu.  V rozhlasovom okienku zazneli závažné informácie o tom, že vyše miliarda  ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, že môžeme byť hrdí na kvalitu vody, ktorú pijeme v našej lokalite, lebo ju čerpáme z ostrova Sitina, ktorý je súčasťou Žitného ostrova, najväčšej zásobárne pitnej vody v Európe.

Nezvyčajný  úspech zožala výstava i trojrozmerných projektov žiakov II. stupňa, ktoré robili v rámci predmetov geografia, biológia, výtvarná výchova a slovenský jazyk zameraných na život vody na Zemi. Prezreli si ju a poučili sa všetky  triedy z prvého stupňa i niekoľko tried z II. stupňa. Každý, kto mal chuť, mohol si tam dať pohár čerstvej vody."

Eva Polgáryová, 8.B

predsedníčka žiackeho parlamentu