DETSKÉ MESTO POVOLANÍ

DETSKÉ MESTO POVOLANÍ

Dňa 28.2. 2017 sme navštívili nákupné centrum Bory Mall, kde sme sa šli pozrieť na Detské mesto povolaní. Každá skupina dostala svojho animátora, s ktorým si spravila dotazník, v akom kruhu by sa mal žiak orientovať. Po vyhodnotení dotazníku nám ukázali školy, ktoré sa orientujú v okruhu záujmu, čo nám vyšiel v teste. Niekto mal najviac bodov v slovách, iný zase v práci s ľuďmi. Po chvíľke nám rozdali kartičky, a každý žiak si mohol vybrať štyri rôzne prednášky o povolaniach. Boli tam policajti,hasiči, ale aj kameraman, vedúca predajne DM a mechatronik. Každý nám odpovedal na otázky o jeho povolaní. Tento deň bol veľmi príjemný. Dobre mi poradili, a bola to aj zábava. Svet povolaní funguje v Bory Mall stále, takže neváhajte zoberte kamarátov alebo rodičov a choďte sa tam pozrieť.

 
         Žiačka 8.A Karin Dugasová