Svet okolo nás - Všetky farby orientu

Svet okolo nás - Všetky farby orientu

9. marca 2016 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili vzdelávacieho projektu - interaktívnej prednášky, spojenej s filmovou projekciou India - všetky farby orientu. Cestovatelia pútavou formou odprezentovali svoje zážitky z cesty po Indii, predstavili jej podnebie, flóru, faunu, život ľudí v mestách aj v horách.
Pre prítomných bola prezentácia zážitkom a nevšedným podnetom na zamyslenie rozdielov života v rôznych častiach sveta.