Súťaž: Test znalostí zo slovenského národa

Súťaž: Test znalostí zo slovenského národa

V utorok 16.2.2016 sa v priestoroch Základnej školy Pri kríži uskutočnil ďalší ročník tradičnej súťaže Test národa. Súťaž pozostávala zo siedmych kôl zameraných na osobnosť Ľudovíta Štúra, vývin spisovnej slovenčiny a všeobecný rozhľad.
Podujatia sa zúčastnili ZŠ Pri kríži, ZŠ Sokolíkova, ZŠ Nejedlého, ZŠ Beňovského a SŠ Dolinského. Naši žiaci z 8.A - Lukáš Kapiaš, Dávid Belobrad, Valter Cingel, sa umiestnili na druhom mieste.

Naším reprezentantom srdečne blahoželáme k výbornému umiestneniu a prajeme im, aby sa im aj naďalej darilo.

 

                                                                                                                             A.F.