Superškoly

Superškoly

Projekt Slovenskej akadémie vied Superškoly pre ZŠ, realizovaný prostredníctvom CVTI, umožnil žiakom našej školy stretnutie so špičkovými vedeckými pracovníkmi. Títo pútavou formou predviedli na základe deklarácie UNESCO (tento rok UNESCO rok svetla) našim ôsmakom pokusy s prednáškou na tému LASER. Ďalšie zo stretnutí bolo venované nevšedným témam z chémie.
Za zážitky pri stretnutí s vedou v mene našich žiakov organizátorom ďakujeme!