ŠTÚROV ZVOLEN

ŠTÚROV ZVOLEN

Dňa  10. mája 2018 sa víťazi školského kola, zúčastnili okresného kola rečníckej súťaže Štúrov Zvolen 2018. Školské kolo sa uskutočnilo 19. 4. 2018 a zúčastnilo sa ho 30 žiakov v dvoch kategóriách.

Víťazi školského kola:

I. kategória  ( 4. – 6. ročníky)

1.  miesto : Lenka Kubincová, 5.A

2. miesto : Lucia Jánošová, 5.B

3. miesto : Dominika Birošová, 6.B

II. kategória ( 7. – 9. ročníky)

  1. miesto:  Karol Sorby, 9.A
  2. miesto : David Hupka, 9.A
  3. miesto : Adam Potfaj, 7.B

Víťazi z oboch kategórií sa zúčastnili okresného kola v Základnej škole Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi, kde sa Lenka Kubincová umiestnila na 3. mieste  v prvej kategórii a Karol Sorby získal  3. miesto  v druhej kategórii.

Srdečne blahoželáme!