Ľudovít Štúr a štúrovci

Ľudovít Štúr a štúrovci

26. marca 2015 sa na ZŠ Pri kríži 11, Bratislava, konala súťať Ľudovít Štúr a štúrovci, zameraná na život a dielo Ľ.Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Našu školu v nej reprezentovali žiaci 7. ročníka L.Kapiáš, D.Belobrad a D.Valovič, ktorí získali 1. miesto.

Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.