Stromčeky z jesenného lístia

Stromčeky z jesenného lístia

Jeseň vyfarbila listy stromov rôznymi farbami. Malé stromčeky z lístia si naši prváci, žiaci 1.odd. ŠKD, spolu s vychovávateľkou Fábriovou vyrobili spoločne na školskom dvore počas pobytu vonku.

Fotogaléria: Stromčeky z jesenného lístia