Stretnutie s p. ministrom

Stretnutie s p. ministrom

O udalostiach súčasnosti a minulosti ako aj stave nášho školstva besedovali s p. ministrom školstva M. Čaplovičom p. zástupkyňa riaditeľa školy D. Ďurkovská a p. uč. A.Grancová.