Stolček, prestri sa!

Stolček, prestri sa!

Výchovná činnosť zameraná na zdravú výživu v oddeleniach ŠKD prebiehala po celý týždeň od 14.11. do 18.11.2016. Akciou sa podporil záujem žiakov o zdravý životný štýl, učili sa rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny. Výtvarnými prácami "Stolček, prestri sa zdravými potravinami!" spestrili interiér školy. Čítali si aj ľudovú rozprávku "Stolček, prestri sa! ...", tým menším starší žiaci predniesli dramatizáciu rozprávky. 

Fotogaléria: Stolček, prestri sa!