Štafetový štrajk

Štafetový štrajk

Štrajk učiteľov pokračuje.

Svoju súhlas s vyhlásením Gymnázia L.Sáru  išli učitelia ZŠ Sokolíkova ul. v Bratislave prejaviť na zhromaždenie pred Úrad vlády dňa 30.11.2012. Aj keď sa na škole riadne učilo, 12 učiteľov zastupovalo záujmy pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy. Ostatní zadarmo suplovali za chýbajúcich kolegov.

 

Tlačová správa:

Základná škola Sokolíkova 2 v Bratislave podporuje iniciatívu 17 bratislavských škôl, ktoré sa zapojili do štafetového štrajku. Zvolili sme osobitú formu štrajku. Vytvorili sme pracovné skupiny žiakov. Hodiny sú venované diskusii o dianí v spoločnosti, o ľudských právach, ústave, slohovým a výtvarným prácam na tému Naša škola. Zároveň sme oslovili rodičov našich žiakov formou: „ Ak Vám nie je ľahostajný stav v slovenskom školstve, prosíme Vás, aby ste nás podporili v našom snažení za zlepšenie pomerov v školstve, ako aj morálneho a platového ohodnotenia učiteľov.“

Rodičia na základe nášho listu dnes, 5. decembta  2012,  ospravedlnili z vyučovania svoje deti a zároveň nám posielali e-maily na vyjadrenie svojej podpory. Väčšina rodičov si ponechala svoje deti doma, 55 detí z celkového počtu 586 prišlo do školy, čo je 9,83%.

Ďakujeme všetkým rodičom za podporu, ktorú si veľmi vážime.

 

                                                                             Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZŠ Sokolíkova 2 Bratislava