Správaj sa normálne

Správaj sa normálne

Aj tento rok sa naši piataci zúčastňujú série aktivít preventívneho projektu Správaj sa normálne, ktoré organizuje pre školy Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s policajným zborom. Vo štvrtok 1. októbra sa stretli s prvou témou "Priatelia policajti". Oboznámili sa s postavou Roba – maskotom projektu, ktorý im priblížil činnosť polície, oboznámil ich s jej druhmi a hlavnými úlohami.