ŠPORTOVÝ AREÁL OŽÍVA

ŠPORTOVÝ AREÁL OŽÍVA

"Dlhé roky v areáli našej školy doskočisko pre nácvik skoku do diaľky "spalo" ako zakliata princezná. Zarastalo burinou, namiesto piesku tam bola zemina s trávou a učitelia aj žiaci márne čakali, kedy si už budú môcť zaskákať. Ale vedeniu našej mestskej časti Dúbravka v spolupráci so školou sa podarilo nájsť "čarovný prútik" a začalo prebúdzať doskočisko k životu. Vybratie starého piesku so zeminou, dráhy doskočiska a jej okolia, či navezenie nového čistého piesku je len prvou fázou tejto obnovy. Ďalšia fáza obnovy - navezenie antuky, úprava okolia doskočiska - bude prebiehať v spolupráci s rodičmi počas jarnej brigády, ktorá bude v túto sobotu 27.5.2017. Všetkých srdečne pozývame priložiť ruku k dielu, ktoré bude slúžiť nielen pre fyzický rozvoj našich žiakov. Veríme, že si sem cestu nájdu aj iní športuchtiví obyvatelia a budú náš športový areál využívať na to, k čomu je určený - na šport. Chráňme si naše "prebudené" doskočisko, aby sa našou nedbanlivosťou a ľahostajnosťou znovu neponorilo do spánku zabudnutia!!!"

"Dlhé roky v areáli našej školy doskočisko pre nácvik skoku do diaľky "spalo" ako zakliata princezná. Zarastalo burinou, namiesto piesku tam bola zemina s trávou a učitelia aj žiaci márne čakali, kedy si už budú môcť zaskákať. Ale vedeniu našej mestskej časti Dúbravka v spolupráci so školou sa podarilo nájsť "čarovný prútik" a začalo prebúdzať doskočisko k životu. Vybratie starého piesku so zeminou, dráhy doskočiska a jej okolia, či navezenie nového čistého piesku je len prvou fázou tejto obnovy. Ďalšia fáza obnovy - navezenie antuky, úprava okolia doskočiska - bude prebiehať v spolupráci s rodičmi počas jarnej brigády, ktorá bude v túto sobotu 27.5.2017. Všetkých srdečne pozývame priložiť ruku k dielu, ktoré bude slúžiť nielen pre fyzický rozvoj našich žiakov. Veríme, že si sem cestu nájdu aj iní športuchtiví obyvatelia a budú náš športový areál využívať na to, k čomu je určený - na šport. Chráňme si naše "prebudené" doskočisko, aby sa našou nedbanlivosťou a ľahostajnosťou znovu neponorilo do spánku zabudnutia!!!"