Športové turnaje

Športové turnaje

Počas Európskeho týždňa športu sa v areáli školy konali športové turnaje, žiaci súťažili v tradičných aj netradičných disciplínach, venovali sa pohybovým hrám. Počasie športujúcim prialo a nebola núdza o športové zážitky.

Do súťaže v skákaní cez švihadlo sa zapojili žiaci, rodičia a aj p. vychovávateľka ...