Spomienka na Janka Kráľa

Spomienka na Janka Kráľa

Tento tok si pripomíname 140. výročie úmrtia štúrovského básnika a búrliváka Janka Kráľa. Dúbravská pobočka Matice slovenskej spolu s Domom kultúry pripravila kvalitné pásmo o tejto významnej osobnosti. 27.10.2016 sa ho zúčastnilo z našej školy 30 žiakov z 8.B, 9.A a 9.B, ktorí sa o ňom učia na hodinách literatúry.