Spoločné čítanie rozprávok

Spoločné čítanie rozprávok

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vyhlásil školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Na podporu vzťahu žiakov k čítaniu a získaniu väčšieho počtu priaznivcov literatúry sme zorganizovali spoločné čítanie rozprávok v oddeleniach ŠKD. V čase vianočnom žiaci 4.oddelenia začali čítať na pokračovanie vianočné rozprávky prvákom. Rozprávka Anjelik Striebrovlások sa deťom páčila a tešia sa na ďalšie rozprávky.

Fotogaléria: Spoločné čítanie rozprávok