Sme zapojení do projektu Modrý oblak

Sme zapojení do projektu Modrý oblak

Aj v tomto roku pokračuje spolupráca našich žiakov na švajčiarsko - slovenskom projekte Modrý oblak. S cieľom viac sa dozvedieť o environmentálnej záťaži ovzdušia sa zapojení žiaci venujú meteorologickým meraniam pomocou profesionálnej meteo-stanice, ktorú škola získala v rámci projektu. Počas troch rokov účastníci projektu zostavia meteo-mapu Bratislavy a okolia. Analyzujú zrážkovú vodu a sledujú vplyv ovzdušia na glogálne oteplovanie.

Prezentácia projektu: