Sľub prvákov

Sľub prvákov

V stredu 26.októbra 2016 naši prváci zložili slávnostný sľub prváka. Pri tejto príležitosti sa im prihovoril p.starosta RNDr. M.Zaťovič a ich spolužiaci z vyšších ročníkov im pripravili program.