Slávnostný sľub prvákov

Slávnostný sľub prvákov

27. október 2014 bol pre prvákov slávnostným dňom - skladali sľub. Povzbudiť ich prišiel p. starosta m.č. Bratislava - Dúbravka, rodičia a aj starí rodičia. P. riaditeľka ich pasovaním povýšila do prváckeho stavu, čo potvrdila aj šerpa a listina s pečaťou.