Slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012

Slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012

5. septembra 2011 privítal medzi školákmi prvákov p. riaditeľ a svojim programom aj žiaci. Spevom, hrou na fujaru, scénkami ukázali ich noví spolužiaci - žiaci primárneho vzdelávania, svoju šikovnosť. Našim prvákom, ako aj všetkým žiakom školy, prajeme úspešný nový školský rok!