Slávnostné privítanie žiakov v školskom roku 2014/2015

Slávnostné privítanie žiakov v školskom roku 2014/2015

2.septemer 2014 bol veľkým dňom pre školákov - začalo sa vyučovanie v novom školskom roku 2014/2015.

Nastupujúcich prváčikov prišiel privítať starosta Dúbravky Ing. Ján Sandtner s vedúcou oddelenia školstva PaedDr. Martou Žáčkovou a vedením školy. Žiaci školy prvákom pripravili program so spevom, recitáciou, umeleckým pásmom, tancom. Po slávnostnom privítaní sa odobrali so svojimi p. učiteľkami do tried. 

Všetkým prajeme v novom školskom roku veľa elánu a výborných študijných úspechov!