Slávnostné privítanie prvákov

Slávnostné privítanie prvákov

3. september 2012 bol slávnostný najmä pre prváčikov, ktorí poprvýkrát vstúpili do školy ako žiaci. Okrem vedenia školy ich privítal p. prednosta MÚ Bratislava - Dúbravka Ing. Ivan Šoltés, p. učiteľky a veru aj Snehulienka.  Všetkým prajeme veľa radosti pri spoznávaní písania, počítania a ďalších vedomostí o svete okolo nás.