Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

V utorok 29. 10. 2013 sa v areáli ZŠ Sokolíkova ul.2 Bratislava uskutočnilo slávnostné odovzdávanie multifunkčného ihriska škole spoločnosťou HB REAVIS Slovakia a.s. Ihrisko v našej mestskej časti sa podarilo zrekonštruovať vďaka zamestnaneckému projektu NADÁCIE HB Reavis a za pomoci zriaďovateľa MČ Bratislava - Dúbravka. Touto cestou im za túto možnosť športovať v príjemnom prostredí v mene žiakov školy ako aj športovej verejnosti vyslovujeme úprimnú vďaku.

Príhovor starostu MČ Bratislava - Dúbravka žiakom, pedagógom a prítomnej rodičovskej verejnosti.

 

Otvorenie bolo sprevádzané speváckymi a športovými vystúpeniami.

  

P. starosta MČ Bratislava-Dúbravka s autorkou projektu, prestrihnutie pásky a slávnostný výkop.