Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

V pondelok 2. septembra 2013 sa začalo vyučovanie v novom školskom roku 2013/2014.

Od rána prichádzali nastupujúci prváčikovia, ktorí boli slávnostne privítaní prednostom MČ Bratislava Dúbravka Ing. Ivanom Šoltésom a vedením školy. Po programe, ktorý prvákom pripravili žiaci školy, sa odobrali so svojimi p. učiteľkami do tried. 

Všetkým prajeme v novom školskom roku veľa elánu a výborných študijných úspechov!