Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016

2.septembra 2015 bol slávnostne otvorený nový školský rok 2015/2016. Tento deň bol mimoriadny najmä pre prváčikov, ktorí prišli na prvé školské vyučovanie v sprievode svojich najbližších.  Zástupca starostu M.Č. Bratislava - Dúbravka Mgr. Ľuboš Krajčír ich prišiel privítať s malým darčekom. Žiaci školy prvákom pripravili program so spevom, recitáciou, umeleckým pásmom, tancom.

Všetkým prajeme v novom školskom roku veľa elánu a výborných študijných úspechov!