SLÁVIK SLOVENSKA

SLÁVIK SLOVENSKA

V jedno pekné aprílové dopoludnie sa stretli žiaci – speváci vybratí v triednych kolách, aby sa predviedli a  zaspievali slovenské ľudové piesne. Je dobré, že aj v dnešnej modernej dobe si deti rady zaspievajú ľudové piesne a pokračujú tak v udržiavaní  kultúrneho dedičstva našej krajiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a tu sú výsledky:

I.kategória – 1.-3.ročník

1. miesto – Emília Lehotská  2.A

2. miesto – Laura Šipošová  3.A

3. miesto – Juraj Kratochvíl  3.C

 

II.kategória – 4. – 6.ročník

1.miesto – Nicol Gulová  4.A

2.miesto – Zuzana Rybárová 5.B

3. miesto – Ella Maturkaničová 5.C

Blahoželáme!!!