Skrášľovali sme školské priestory sobotnou brigádou

Skrášľovali sme školské priestory sobotnou brigádou

V sobotu 16. mája 2015 sa v našej škole v čase od 9.00h do 13.00h uskutočnila brigáda dobrovoľníkov - učiteľov, rodičov, žiakov a priateľov školy. Na brigádu prišlo viac ako sto dobrovoľníkov, ktorým sa podarilo vyčistiť a odburiniť antukovú plochu, skrášliť exteriér aj interiér školy. Predné a zadné átrium školy, ktoré svojou polohou láka nadšencom grafitov, bolo vyčistené, burina vypletá, pribudli nové kvety.

Veľmi sa tešíme podpore rodičov, ktorí prišli so svojimi deťmi. Prevládali tie z prvého stupňa, ale  aj starší žiaci ukázali, že nie sú leniví a odviedli kus poctivej roboty. Vďaka nadšeným brigádnikom náš areál zažiaril veselšími farbami. Všetci boli  odmenení chutným gulášom a najmä príjemným pocitom z dobre vykonanej práce.

My  ovplyvňujeme prostredie a prostredie ovplyvňuje nás. Spokojný úsmev na tvárach všetkých zúčastnených bol toho dôkazom.

Všetkým účastníkom a sponzorom zo srdca ďakujeme!