Školské tvorivé dielne s Bronkou

Dnes, 19.11.2014, začala na našej škole séria tvorivých dielní v 6.B, ktorej sa zväčša zúčastňujú žiaci I. stupňa pod záštitou lektorky Bronky a p. uč. Hasprovej. Žiaci si každoročne zhotovujú výrobky na tradičný vianočný jarmok, aby ich tam prezentovali svojim rodičom. Jarmok bude v stredu, 17.12.2014.