ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Školské kolo anglickej olympiády

 

November je mesiac plný aktivít. Žiaci, ktorí majú radi angličtinu, mali možnosť, preveriť si svoje vedomosti v školskom kole anglickej olympiády. 

15. novembra sa súťažilo v kategórii 1A. Tá je určená žiakom 5., 6., a 7. ročníka. Olympiáda má dve časti . písomnú a ústnu. Obidve sú náročné, ale ústna časť si vyžaduje aj istú dávku fantázie a kreativity. 

 

Najúspešnejší žiaci tejto kategórie sú :

 

1. Veronika Duchajová

2. Jakub Šebo

3. Jakub Učeň

 

Veronika bude reprezentovať škole v obvodnom kole. Želáme jej veľa úspechov.


Dňa 18. novembra 2016 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Zúčastnilo sa  18 žiakov 8. a 9. ročníka.

Po písomnom teste do ústnej časti postúpilo 12 žiakov.

1. miesto     Matej KRIVULKA                9A

2. miesto     David HUPKA                     8A

3. miesto     Patrik KRAJČOVIČ             8B