Otvorenie školského roka 2017/2018 v ŠKD

Otvorenie šk.r. 2017/2018 v ŠKD