DOBRÝ SKOK PRE ŽIVOT

DOBRÝ SKOK PRE ŽIVOT

Hlavné mesto SR Bratislava pridelilo našej škole dotáciu z grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Vďaka tomu sme mohli revitalizovať športový areál a pripraviť pre našich žiakov športový deň DOBRÝ SKOK PRE ŽIVOT.  21. júna žiaci súťažili v rôznych športových  disciplínach, ktoré súvisia so skákaním. Do súťaží sa zapojili všetci žiaci. Ceny víťazom prišiel odovzdať p. starosta Zaťovič, jeho zástupca p. Krajčír a p. Jurkovičová, vedúca oddelenia školstva, vzdelávania a športu a samozrejme p. riaditeľka našej školy p. Ďurkovská. Strávili sme veselý deň, plný radosti, zábavy a hlavne zdravého pohybu.